Betteld Media

Betteld Media is een platform vanuit Stichting Ondersteuning Evangelisatieverkondiging de Betteld. Hier kunt u studies bekijken die in de loop der jaren op de Betteld zijn opgenomen. Het platform is nog in aanbouw en we zijn druk bezig met het uploaden van verschillende content uit verschillende jaren. U kunt studies beluisteren of bekijken. Om ons werk te ondersteunen kunt u Vriend van de Betteld worden.

Word Vriend van de Betteld