Steun de stichting

Om dit platform mogelijk te maken en om nieuwe content te kunnen blijven produceren, werken we graag met u samen. Het opzetten van het programma zoals u dat van ons gewend bent, kost veel tijd en ook geld. We nodigen sprekers uit, bereiden alles voor, huren een band in en nemen alles op. Om dit werk te kunnen blijven doen, en u goed en mooi onderwijs te bieden, vragen wij van u als Vriend van de Betteld een steentje bij te dragen. Dit doet u door een kleine eenmalige gift, of structureel een bedrag over te maken.

De Stichting Ondersteuning Evangelisatieverkondiging de Betteld is een ANBI. Dat betekent dat u uw gift bij de Belastingdienst mag opgeven. Hieronder kunt u aangeven welk bedrag u wil overmaken en hoe vaak.

Wij willen u alvast hartelijk bedanken voor uw bijdrage!